Produktion

Produktion

Elementfabriken använder sig av moderna helautomatiserade CNC-maskiner och anställda med stor erfarenhet och särskild utbildning vid tillverkningen av monteringsfärdiga konstruktioner och monteringsfärdiga hus av hög kvalitet. Våra produkter har grund i internationella standarder för konstruktion (t.ex TEK10, RYL, EUROKOD 5, RT-kartoteket) och kvalitetsstandard ISO 9001:2015.

Vår moderna fabrik är belägen på 3.5 hektar land i Tõdva, Saku kommun nära Tallinn, Estland. Den totala ytan av våra anläggningar är över 6000 m2.