Sidan är under uppbyggnad...

Elementfabriken

BYGGELEMENTER, ELEMENT-BYGGNADER OCH MODULHUS teknik, produktion, konstruktion

Vi har byggt över 2500 värmepaneler i Sverige

Elementfabriken är ett företag baserad i Sverige. Vi är specialister på produktion av skräddarsydda, energieffektiva träelement, elementarhus och moduler. Vi strävar efter att vara en pålitlig och långvarig partner för våra kunder. Att tillhandahålla tjänster på hög professionell nivå, högkvalitativa
projektspecifikt tillverkade byggelement och monteringsfärdiga hus. Vår styrka jämfört med andra byggelementfabriker är att vi utför större delen av bearbetningen av råvaror själva och kan således erbjuda förmånligare priser, bästa kvalitet och kortare leveranstider. Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015.

Elementfabrikens försäljningspersonal har teknisk bakgrund

ElementfabrikenS säljkonsulter är alla ledande ingenjörer och har jobbat i många år inom träbyggnader.
Försäljningsgruppens uppgift är att förstå kundens önskemål och erbjuda de bästa lösningarna för uppförande av träelement eller modulbyggnader.

Vi står inför den gemensamma visionen, som ska vara den bästa tillverkaren av träelement, byggstenar och moduler i Europa.

Vi gillar utmaningar

Elementfabriken har en egen designenhet (13 medlemmar), med fördelen av ett nära samarbete mellan försäljnings- och produktionsenheten. Timbeco ingenjörer tillhandahåller alltid en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning.

Fördelarna med dess designenhet jämfört med den köpta tjänsten är framför allt effektivitet, snabbhet och samarbete – tack vare den direkta återkopplingen från avdelningarna har vi kommit fram till de bästa och mest pålitliga lösningarna.

Viktigt att tänka på

Bygga nytt element

Vi hjälper dig att genomföra din idé till verklighet, genom våra arkitektritningar. Ingår allt du behöver, såsom situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning. Du får hjälp med allt som kommunen kräver.

Vad kostar det?

Vi hjälper dig med alla dina konstruktionsritningar, detaljritningar, konstruktionsberäkningar, dimensionering, konstruktionsdokumentation och övriga konstruktionshandlingar.

Våra avtalsformer

Självklart hjälper dig att få tag på en kunnig och kostnadseffektiv kontrollansvarig.  Vi har ett stort nätverk  där vi kan få tag i licenserade och välmeriterade personer som har stort kunskap om kontrollansvaret.

Försäkring

Vi sköter kontakten med kommunen åt dig. Sedan hjälper vi dig även med att skicka in din ansökan och kompletta handlingar till kommunen. Alla ändringar & korrigeringar ingår i priset.

Referenser